Vòng Quay Ngọc Xanh Bò Mộng (Hot)

Số người đang chơi: 142 (3 bạn chung)
Danh sách trúng thưởng:     -      Su*****el - đã trúng Bạn Trúng 2.000 Ngọc Xanh    -      Jes*****te - đã trúng Bạn Trúng (Ngẫu Nhiên 10.000 Ngọc Xanh) Tặng Bạn Thêm 5% Lucky    -      Jer*****er - đã trúng Bạn Trúng 3.000 Ngọc Xanh    -      Dav*****on - đã trúng Bạn Trúng 10.000 Ngọc Xanh    -      Bil*****da - đã trúng Bạn Trúng (Ngẫu Nhiên 10.000 Ngọc Xanh) Tặng Bạn Thêm 5% Lucky    -      Dou*****owe - đã trúng Bạn Trúng 10.000 Ngọc Xanh    -      Lo*****er - đã trúng Bạn Trúng 111 Ngọc Xanh    -      Alb*****da - đã trúng Bạn Trúng 3.000 Ngọc Xanh    -      Za*****owe - đã trúng Túi Quà Bò Mộng    -      Tyl*****smo - đã trúng Bạn Trúng (Ngẫu Nhiên 10.000 Ngọc Xanh) Tặng Bạn Thêm 5% Lucky    -      Emi*****ght - đã trúng Qùa (Bạn Trúng 100k Minigame Mua Sắm)
Giá 8,000/lượt chơi

Lượt quay gần đây

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
chi***45 Túi Quà Bò Mộng 2024-02-25 19:52
chi***45 Bạn Trúng (Ngẫu Nhiên 10.000 Ngọc Xanh) Tặng Bạn Thêm 5% Lucky 2024-02-25 19:52
chi***45 Túi Quà Bò Mộng 2024-02-25 19:52
chi***45 Bạn Trúng (Ngẫu Nhiên 10.000 Ngọc Xanh) Tặng Bạn Thêm 5% Lucky 2024-02-25 19:52
chi***45 Túi Quà Bò Mộng 2024-02-25 19:52
chi***45 Bạn Trúng (Ngẫu Nhiên 10.000 Ngọc Xanh) Tặng Bạn Thêm 5% Lucky 2024-02-25 19:52
chi***45 Túi Quà Bò Mộng 2024-02-25 19:52
chi***45 Túi Quà Bò Mộng 2024-02-25 19:52

Các vòng minigame khác

VQ Vàng Của Mèo Thần Tài (New)

Đã chơi: 2661

12,499đ 9,999đ

Vòng Quay Nick Đặc Biệt

Đã chơi: 58

23,750đ 19,000đ

Lật Thẻ Skin SSS

Đã chơi: 3252

23,750đ 19,000đ
Xem tất cả » Thu gọn »